VAN INGEN Elisabeth

Vrouwelijk 1813 - 1860  (47 jaar)


 

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»     » Dia voorstelling

Opm.: Beweeg uw muis over de afbeelding voor de namen. Klik om een pagina voor elke naam te krijgen.

Bezig...

Huwelijk Elisabeth van Ingen en Johannes van de Burght

Het jaar achttien honderd en zeven en dertig, den een en dertigsten Augustus ten elf ure des voormiddags zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van de Gemeente Appeltern, Provincie Gelderland, en in tegenwoordigheid
1e. van Arnoldus van Mullekam, landbouwer oud vijftig jaren, wonende te Alphen provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn bekende des Bruidegoms;
2e. van Gerardus Ebben, schoenmaker, oud twee en dertig jaren, wonende te Appeltern Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn bekende des Bruidegoms;
3e. Jacobus de Jager, Gemeenteraadslid oud twee en zeventig jaren, wonende te Appeltern Provincie Gelderland. Die gezegd heeft te zijn bekende der Bruid;
4e. Thomas van Woezik, kantoorbediende, oud zesentwintig jaren, wonende te Appeltern Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn bekende der Bruid; verschenen, om eene Huwelijks-verbindtenis aan te gaan:
ter eenre Johannes van der Burght, jongman, arbeider, oud vierendertig jaren, wonende te ís-Hertogenbosch, Provincie Noordbraband en ter andere zijde Elizabeth van Ingen, jongedochter, zonder beroep, oud vierentwintig jaren, wonende te Alphen Provincie Gelderland; na alvorens, ingevolge de wet, te hebben opgelezen
1e. de Akte van geboorte van genoemde Johannes van der Burght, Bruidegom, in dato den vijftienden Junij een duizend acht honderd zeven en dertig, waaruit blijkt, dat hij gedoopt is den vijf en twintigsten februarij een duizend acht honderd drie te Alem, Provincie Noordbrabant, zoon van Johannes van der Burght en van Maria Prinsen, beiden overleden;
2e. de Akte van geboorte van gezegde Elizabeth van Ingen Bruid, in dato den derden Augustus een duizend acht honderd zeven en dertig, waaruit blijkt, dat zij geboren is den dertienden Februarij een duizend acht honderd dertien te Alphen, Provincie Gelderland dochter van Peter van Ingen, schipper en van Johanna van Toor, echtelieden wonende te Alphen;
3e. de Akten van Huwelijks-afkondigingen tusschen de aanstaande Echtgenooten gedaan voor het Gemeente-Huis te Appeltern, de eerste den zesden Augustus achttien honderd zeven en dertig en de tweede den dertienden Augustus achttien honderd zeven en dertig;
4e. Certificaat van den Heere Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der stad ís-Hertogenbosch; woonplaats des Bruidegoms, van den dertigsten dezes, houdende, dat dergelijke afkondigingen aldaar, op zondagen den twintigsten en zeven en twintigsten dezer maand alsmede onverhinderd zijn ergaan;
5e. Certificaat van den Heere Gouverneur der provincie Noordbraband, van den acht en twintigsten Julij deze jaars, constaterende dat de Bruidegom aan zijne verpligting ten aanzien der Nationale Militie heeft voldaan;
6e. Dood-extract van Johannes van der Burght en
7e. Dood-extract van Maria Prinsen, ouders van den Bruidegom, hebben genoemde Peter van Ingen en Johanna van Toor, ouders der Bruid, alhier mede present, mondeling gedeclareerd, de voltrekking van dit huwelijk te condenteren; terwijl de Bruidegom verklaarde, dat zijne grootouders van beide zijden overleden zijn, hetgeen hij aangezien hij den vollen ouderdom van dertig jaren bereikt heeft, door geene extracten behoefde te bewijzen.
En eindelijk lektuur gegeven zijnde van het zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, geintituleerd: van de Huwelijken, hebben wij aan den Bruidegom en Bruid afgevraagd, of zij elkander tot Echtgenooten wilden nemen, en elk van hen zulks afzonderlijk met ja beantwoord hebbende, hebben wij Burgemeester voornoemd, in naam der wet verklaard, dat Johannes van der Burght en Elizabeth van Ingen door den echt zijn vereenigd.
Van al hetwelk wij de tegenwoordige Huwelijks-Acte hebben opgemaakt, en na dat dezelve voor de tegenwoordig zijnde partijen is voorgelezen, hebben zij benevens voornoemde getuigen met ons geteekend, uitgezonderd de moeder der bruid die verklaarde niet te kunnen schrijven.


Eigenaar/BronHR Appeltern 1837
Bestandsnaam1e huwelijk.jpg
Bestandgrootte294.72k
Dimensies601 x 1924
Verbonden metVAN DER BURGHT Johannes; VAN INGEN Elisabeth

«Vorige 1 2 3 4 Volgende»     » Dia voorstelling