Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 1 t/m 50 van 90

      1 2 Volgende»

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
1 Anna Maria werd 80 jaar oud. Zij overleed in Rotterdam op 3 februari 1947.
Een scan van de akte van overlijden was nog niet te vinden. In de registers van Rotterdam staat echter de navolgende vermelding,

Overledene Anna Maria Neijenhoff , leeftijd 80 jaar

Vader Theodorus Neijenhoff

Moeder Antonetta Rikke

Weduwnaar/weduwe Johannes Leonardus van Ingen

Plaats Rotterdam
Datum overlijden 03-02-1947
Aktenummer 555
Geboorteplaats 's Gravenhage
Bron Rotterdam 1947 a047v
 
NEIJENHOFF Anna Maria (I372)
 
2 Antonius trouwde op 25-jarige leeftijd met een 38-jarige dame uit Lith genaamd Maria Anna Schol. Zij werd geboren in Lith als dochter van Frederik Schol en Agnes Lubbers. Zoals in de navolgende inschrijving van het DTB-register van de RK kerk te Lith is te lezen, werd zij op 10 december 1742 gedoopt.

Antonius en Maria Anna trouwden in Lith op 9 september 1781.

De huwelijksakte staat beschreven in de DTB- boeken 1754-1895 van de RK kerk te Lith. De scans hiervan staan niet online op internet en onbreken derhalve.
 
VAN INGEN Antonius (I29)
 
3 Beroep

Aan de hand van de inschrijvingen in de bevolkinsregisters is een deel van het leven van Martinus van Ingen te beschrijven.

Het is onbekend wat Martinus heeft gedaan tot zijn 46e.

Op 19 december 1898, hij was toen 46 jaar oud werkte Martinus als veerknecht bij Corolus Egmundis Beckers veerman te Linden. Op 5 mei 1899 vertrok hij naar Appeltern.

Op 22 november 1906, Martinus was toen 54 jaar woonde hij in bij zijn zus Theodora van Ingen en haar echtgenoot Albertus Graven in Lith. Zijn beroep was toen schipper. Op 19 juli vetrok hij uit Lith naar Helmond.

Op 20 juli 1911, Martinus, 59 jaar oud werd ingeschreven in het register van Helmond. Hij was als schipper in dienst bij Johannes Verlaan wonende aan de kanaaldijk 258 te Helmond.

Van enig huwelijk werden geen gegevens gevonden, waarschijnlijk is hij latijd vrijgezel gebleven.
 
VAN INGEN Martinus (I288)
 
4 Beroep

Hendricus was, net als zijn vader, van beroep schipper. Kennelijk was Hendricus in het bezit van een eigen schip met de naam Wilhelmina. Het schip betrof een sleepkaan met de navolgende gegevens
lengte van 35 m. 52 cm; breedte 6 m. 03 cm; waterverplaatsing 257,636 ton; bouwjaar 1911; materiaal staal; eigenaar Hendrikus van Ingen; domicilie Maashees. [Bron liggers scheepsmetingdienst]

Dat Hendricus een tijd in Maashees zijn domicilie had bleek uit een overlijdensakte van zijn 2 jarige zoon Koenraad Jacobus van Ingen die op 9 augustus 1916 is overleden en waarvan in Maashees aangifte werd gedaan.
 
VAN INGEN Hendricus (I165)
 
5 BEROEP
Volgens de diverse akten was Adrianus turfschipper van beroep 
SCHOENMAKERS Adrianus (I563)
 
6 Beroep: Winkelier VAN INGEN Adrianus (I51)
 
7 Bij de doop van Jan van Ingen duikt de naam weer op van Artje Jans de Weert (de moeder van Bayke) die getuige is bij doop van de zoon van haar neef Jan. Daarnaast staat een, kennelijk, ander familielid van Dingena te boek als getuige, namelijk Hendrick Jansen de Weert. VAN ENGHEN (INGEN) Jan (I5)
 
8 Borgstellingen

Matthys bleek in de gemeente groot Lith kennelijk als betrouwbaar te boek te staan. Bij de aanname van bouwprojecten moest de aannemer minimaal twee betrouwbare borgen hebben, voordat hij een werk kon uitvoeren. In de akten werden twee overeenkomsten gevonden waarbij Matthys gerant stond als borg.

[Bron RA Lith 110, f 96-102v]

23-08-1774

[uitbesteding aan aannemers door de heer Hendrik van Sommeren, rentmeester van den Heere Praelaat van St. Truijen, etc. ten overstaan van de drost en schepenen van Lith, van het verhogen van de Aarsteeg naast Sapscamp en den Agterdijk, gedaan ?ten huijsen van den hospes Aart van Oploo ten Lith?.]
f. 99v: Matthijs van Ingen en Jan van Teefelen borgen bij de aanneming van de Dammen in de Geeren.
[Bron RA Lith 110, f. 131-135v]

02-06-1775

[Openbare aanbesteding door heer Hendrik van Sommeren, rentmeester van de heer prelaat van St. Truiden, heer van Alem, etc. ten overstaan van de drost en schepenen, van het graven van ?slooijen tot damnen? (?) de kamp de Geeren van de heer prelaat van St. Truiden]
f. 134: Aart van Ingen en Johannes van Maren borgen bij drie slooten
f. 134: Item nog 3 slooten treckgelt: -ii-: aangenomen Mattys van Ingen om ?: -8-8 [8 stuivers en 8 penningen] Borgen Mattijs de Vrient en Mattijs van Ingen
[Beide contracten zijn niet als bijlage opgenomen. Zij hebben betrekking op derden en alleen Matthys ondertekende als borg]
 
VAN ENGHEN (INGEN) Matthijs (I8)
 
9 Dat Simon van beroep militair was, zal de reden zijn geweest dat hij samen met Anna Maria moest verhuizen naar Friesland.

Uit de gegevens van www.marechausseesporen.nl met betrekking tot militairen behorende tot
het Wapen der Koninklijke Marechaussee van 1812 tot 1940 bleek dat Simon op 28 juli 1819 in dienst is gekomen:

van Ingen , Simon Lith 08.03.1789 28.07.1819 Na01.01.1831 Overgeplaatst naar ander onderdeel
van Ingen , Simon Lith 08.03.1789 Vr01.01.1831 01.03.1833 Ontslagen op eigen verzoek

Simon was toen 30 jaar. Zoals reeds eerder vermeld trouwde hij op 37-jarige leeftijd op 24 november 1826. Het eerste kind van Simon en Anna Maria werd geboren in Woudrichem in 1827. De volgende kinderen werden geboren in Friese plaatsen. Klaarblijkelijk was de genoemde overplaatsing naar een ander onderdeel van de Marechaussee in Friesland.
 
VAN INGEN Simon (I78)
 
10 Datum en plaats van overlijden van Johanna Brands zijn niet bekend BRANDS Johanna (I529)
 
11 Datum en plaats van overlijden van Petrus van Ingen zijn niet bekend. VAN INGEN Petrus (I324)
 
12 Datum en plaats van overlijden zijn niet bekend VAN INGEN Johannes Theodorus (I373)
 
13 Datum en plaats van overlijden zijn niet bekend VAN INGEN Antonetta Johanna (I374)
 
14 Datum en plaats van overlijden zijn niet bekend SCHENK Arie (I612)
 
15 De aak

De aak is ontstaan als een gesleept rivierschip. Het was en is bedoeld voor het vervoer van grote hoeveelheden vracht, wat nu bulkgoederen wordt genoemd. Door de lange smalle vorm en het brede roer kon het met de stroom mee afzakken en stroomopwaarts worden gesleept. Daartoe was op het voorschip een korte stevige mast geplaatst om de sleepkabel aan te bevestigen. Het is in de 16e en 17e eeuw erg veel gebruikt en werd veel gebouwd in Duitstalig gebied. Daar werd een aak ?keen? genoemd, vandaar de beide benamingen voor dit type schip in het register. Het latere woord ?Schleppkahn? sloeg meer niet op aken, maar op grotere sleepschepen.
 
VAN INGEN Johannes (I86)
 
16 De akte met betrekking tot het huwelijk van Gertrudis staat beschreven in het DTB-boek van Lith 1754-1895. Dit boek is echter via internet niet te benaderen en ontbreekt derhalve.

Gertrudis trouwde op 9 februari 1794 met Cornelis Konings (ook Kunnings of Keunix);
getuigen waren Joannes Keunix en Joanna van Alem.
 
VAN INGEN Gertrudis (I34)
 
17 De datum van overlijden van Jan Theunissen van Enghen is tot op heden onbekend gebleven. Gezien de opmerking bij het overlijden van zijn vrouw Dingena -weduwe van-, staat het vast dat hij in ieder geval vr Dingena (1745) is overleden. VAN ENGHEN Jan Theunissen (I1)
 
18 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I639)
 
19 De geboorteakte van Maria moet zich bevinden in het Nationaal Archief. Dit archief is nog niet gedigitaliseerd, hetgeen de reden is dat dit document hier ontbreekt.  QUARTEL Maria (I410)
 
20 De gegevens met betrekking tot het overlijden van Martinus werden eveneens geen gegevens gevonden. VAN GEMERT Martinus (I454)
 
21 De getuige bij de doop Helena van Ingen zou in deze de zus van Aart (Heyltjen van Enghen) kunnen zijn en Gisbertus de Weert familie van oma Dingena Jans de Weert].

Uit enkele akten, eerder vermeld is gebleken dat Antonius [alias Toon] in Maren woonde, stroomafwaarts aan de Maas.

[Bron R.A. Lith 76, 119v ? 121]

08 02 1774
Geertruyd van de Blak, de weduwe van Aart van Ingen, te Lith, Coenraed van Ingen, Catharina van Ingen, Jan van Ingen, Johannes van Ingen en Johanna van Ingen, te Alphen, en Anthonij van Ingen te Maren hebben op 8 februari 1774 honderd gulden geleend tegen 4% interest van Pedro Clingh, koopman te Rotterdam.

[Bron RAL 7 48v 50]

17 07 1782
Thomas Jansen, man van Johanna van Ingen, te Lith;
Toon van Ingen te Maren;
Jan van Ingen te Alphen;
Catherina van Ingen, weduwe van Johannes Esselaar, nu te Lith;
mede namens Coenraadt van Ingen;
verkopen ieder een zesde part in een huis en hof aan de Bandijk tussen de Maas en de Capelse Wiel, gerfd van hun ouders, aan broer Johannis van Ingen, te Lith.

Bij raadpleging van de DTB-boeken van Maren (men zou verwachten daar wel iets aan te treffen) konden geen gegevens worden gevonden met betrekking tot huwelijk, kinderen of overlijden van Antonius van Ingen.  
VAN INGEN Antonius (I20)
 
22 De naam van Henricus van Ingen werd verder in geen enkele akte teruggevonden. Er is van hem geen overlijdensakte te vinden, maar vermoedelijk is hij jong gestorven.  VAN INGEN Henricus (I16)
 
23 De naam van Theunis van Enghen (Ingen) is tot op heden niet gevonden in archieven. De naam komt eveneens niet voor als getuige bij een doop of huwelijk. VAN ENGHEN (INGEN) Theunis (I4)
 
24 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I485)
 
25 De weduwnaar Gerrit Hol trouwde dik twee jaar na het overlijden van Geertrui met Catharina van den Heuvel. HOL Gerardus Carolus (I129)
 
26 Dingena zal waarschijnlijk niet enig kind zijn geweest.
Zij is namelijk in 1710 getuige geweest bij de doop van Bayke, dochter van Artje de Weert
 
DE WEERT Dingena Jans (I2)
 
27 Een akte van overlijden van Wilhelmina Hendrika Nijs werd tot op heden niet gevonden. NIJS Wilhelmina Hendrika (I453)
 
28 Een akte van overlijden was niet voorhanden. Adrianus Schoenmakers overleed op 2 juni 1954, hij werd 81 jaar oud. SCHOENMAKERS Adrianus (I563)
 
29 Een akte van overlijden was niet voorhanden. Anna van Ingen overleed op 91 jarige leeftijd d.d. 13 september 1968. VAN INGEN Anna (I331)
 
30 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I482)
 
31 Eerste huwelijk

Van Catharina is bekend dat zij twee keer getrouwd is geweest. Het eerste huwelijk met Johannes Esselaar vond plaats vr 1783.

Gegevens omtrent deze Johannes Esselaar waren tot op heden niet te vinden.
 
VAN INGEN Catharina (I22)
 
32 Geboorte Theodorus Vermeegen

Op 6 september 1865 werd in het Duitse Ruhrort een zoon geboren in het schippersgezin van Theodorus Vermeegen en Maria Rikken. De zoon kreeg de voornaam van zijn vader. Aangezien Theodorus in Duitsland werd geboren ontbreekt hier de geboorte akte. Hij zal in de voetsporen van zijn vader treden en eveneens schipper worden. Hij zal op zijn 24e trouwen met de schippersdochter Christina Johanna van Ingen.
 
VERMEEGEN Theodorus (I390)
 
33 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I583)
 
34 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I484)
 
35 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I581)
 
36 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I482)
 
37 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I589)
 
38 Tenminste nog n levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I485)
 
39 Het einde van een tak

Het uiteinde van de tak Seymen van Ingen en Wilhelmina van Hoogstraten is bereikt.

Resum

Joannes van Ingen werd gedoopt op 15 september 1753. Hij trouwde op 15 mei 1796 met Wilhelmina van Hoogstraten en overleed op 65-jarige leeftijd d.d. 14 januari 1819. Het is niet bekend of beiden kinderen hadden, onderzoek van de DTB-registers met betrekking tot eventuele kinderen was zonder resultaat

Gertrudis van Ingen, het tweelingzusje van Joannes, eveneens gedoopt op 15 september 1753 overleed 4 dagen later op 19 september 1753.

Gerardus van Ingen die op 3 december 1754 werd gedoopt overleed op 8- jarige leeftijd d.d. 17 oktober 1763.

Gertrudis van Ingen werd gedoopt op 24 april 1759. Zij trouwde op 9 februari 1794 met Cornelus Konings en overleed op 74- jarige leeftijd d.d. 11 maart 1831. Een onderzoek naar eventuele kinderen had geen resultaat.

Bernardus van Ingen werd gedoopt op 28 maart 1763 en overleed op 18 april 1763, vijf maanden vr zijn broertje Gerardus.
 
VAN ENGHEN (INGEN) Seymen (I9)
 
40 Het is niet bekend wat Joannes voor de kost deed. Er is wel een vermelding dat zijn vrouw Elisabeth dagloonster was. VAN INGEN Joannes (I21)
 
41 Het schip De vrouw Elisabeth[a]

Bij het onderzoek naar de kinderen van Johannes van Ingen bleek dat zeker twee van hen aan boord van het schip werden geboren. In de geboorte-akten van beide kinderen staat de naam van het schip vermeld, ?De Vrouw Elisabetha?.

Dat Johannes schipper was op zijn eigen schip blijkt ook uit de in het gemeentearchief van Rotterdam in archief 444.01 inventarisnummer 4649 opgenomen stukken met betrekking tot de aanvragen voor het rijnvaartpatent. De tekst van aanvragen voor het Rijnvaartpatent - aangevraagd door Rijnschippers uit heel Nederland - luidt meestal:

[Bron Rijnvaartpatenten te Rotterdam 1852-1854 en 1858-1863 door E.R. van Dooremalen]
1852
Verklaring voor schipper ter verkrijging van rhijn-patent.
De Commissie voor de rhijnvaart te Rotterdam, verklaart hiermede, ter voldoening aan art. 2 a, b, en d van het Koninklijk Besluit van 7 Julij 1831 no. 16, dat schipper [Johannes van Ingen] voerende het schip [De vrouw Elisabeta] groot [783] centenaren, is:
1. Onderdaan van dit koninkrijk, de Nederduitsche taal magtig;
2. Eijgenaar van het voormelde door hem bevaren wordend schip, en
3. Als eerlijk en braaf bekend staat, en diensvolgens het vertrouwen van den Handel verdient.
Rotterdam, [2 Oktober] 185[2]
Pres. Secr.

Uit het Stadsarchief van Dordrecht, registers ontvangen haven-, paal- en aanleggelden, blijkt dat Johannes vaker in de haven van Dordrecht had aangelegd. De navolgende vermeldingen werden in dit register vermeld:

Datum 18-04-1861
Naam schipper J. van Ingen
Zeevaart of binnenvaart binnenvaart
Schip Aak De Vrouw Elisabeth
Tekst havengeld binnenvaart, [0281] J. van Ingen, Aak De Vrouw Elisabeth, 36 Tonnen
Havengeld f 0,36


Datum 23-10-1862
Naam schipper J. van Ingen
Zeevaart of binnenvaart binnenvaart
Schip Aak Vrouw Elisabeth
Tekst havengeld binnenvaart, [1191] J. van Ingen, Aak Vrouw Elisabeth, 34 Tonnen
Havengeld f 0,34


Datum 03-08-1865
Naam schipper J. van Ingen
Zeevaart of binnenvaart binnenvaart
Schip Keen Vrouw Elisabeth
Tekst havengeld binnenvaart, [2064] J. van Inge, Keen Vrouw Elisabeth, 33 Tonnen
Havengeld f 0,33


Datum 13-04-1867
Naam schipper J. van Ingen
Zeevaart of binnenvaart binnenvaart
Schip Keen Vr. Elisabeth
Tekst havengeld binnenvaart, K no. 157 J. van Ingen, Keen Vr. Elisabeth, 34 Tonnen
Havengeld f 0,34
 
VAN INGEN Johannes (I86)
 
42 Huwelijk

Maria is in haar leven twee keer getrouwd. De huwelijksakte van haar eerste huwelijk ontbreekt; het is echter wel bekend dat haar eerste man, met wie zij op 06 mei 1787 in het huwelijk trad Wouter van Kessel was, zoon van Peter Gerritsen van Kessel en Wilhelmina Coenraads Rovael. Maria was toen 33 jaar.

De huwelijksakte staat beschreven in de DTB-boeken 1754-1895 van de RK kerk te Lith. De scans van deze DTB-boeken staan niet online op internet en ontbreken derhalve.
 
VAN INGEN Maria (I28)
 
43 Huwelijk.
Joanna van Ingen trouwde op 34- jarige leeftijd de 14de februari 1779 met een zekere Thomas Jansen. Nadere gegevens omtrent het huwelijk ontbreken. 
VAN INGEN Joanna (I15)
 
44 In de registers van de Burgerlijke Stand zijn meerdere personen opgenomen met deze naam. De datum van overlijden is niet zeker, maar zal waarschijnlijk 25 december 1838 zijn. VAN NUNEN Petronella (I133)
 
45 In de registers werd geen overlijdensacte gevonden van Oderata van Tiel. In de overlijdensacte van Lambertus van Ingen stond vermeld dat hij weduwnaar was. Zij is dus voor 1916 overleden. VAN TIEL Oderata (I382)
 
46 In de trouwakte van Henrica en Wilhelmus van Lith werd geen woord gerept over de zoon van Henrica die 18 jaar vr dit huwelijk geboren was. Henrica kreeg namelijk op 22 maart 1816, zij was toen ongehuwd, een zoon die werd gedoopt met de naam Johannes. Aangezien zij ongehuwd was, kreeg Johannes de achternaam van zijn moeder: Van Ingen. Kennelijk werd Johannes niet door Willem van Lith erkend als zijn eigen zoon en bleef dus de naam Van Ingen behouden. Henrica van Ingen is in de lijn van de familie, voor zover bekend, de enige waarbij de naam Van Ingen wordt voorgezet door de moeder. VAN INGEN Henrica (I41)
 
47 In het dodenboek staat zij vermeld als dochter van Matthijs en niet als vrouw van ?. Het is dan ook onwaarschijnlijk dat Digna getrouwd geweest is.  VAN INGEN Digna (I25)
 
48 In het gezin van Petrus Nelissen en Marianne Reinders, wonende in Escharen werd een zoon geboren die de naam Martinus Nelissen kreeg. Op 17 april 1893 trouwde Martinus met Leonarda van Ingen. Hij was toen 42 jaar oud. Hij moet dus omstreeks 1851 geboren zijn. De beschikbare geboorte akten van Escharen beginnen echter in het jaar 1853, zijnde de reden waarom deze hier ontbreekt NELISSEN Martinus (I387)
 
49 Jan en Grada woonden in 1887 samen met zoon Martinus en dochter Theodora in een ?woonhuisje? met een tuin, bouwland, weiland en moeras in Alphen. De waarde daarvan werd bij het overlijden van Jan op 1.500 gulden geschat (ongeveer 17.500 euro in prijzen van 2009). De ?lichamelijke goederen? waren 150 gulden waard. Daar moesten de begraafkosten en de kosten voor de geneeskundige behandeling in zijn laatste ziekte? nog af. VAN INGEN Johannes (I116)
 
50 Jan en Grada woonden in 1887 samen met zoon Martinus en dochter Theodora in een ?woonhuisje? met een tuin, bouwland, weiland en moeras in Alphen. De waarde daarvan werd bij het overlijden van Jan op 1.500 gulden geschat (ongeveer 17.500 euro in prijzen van 2009). De ?lichamelijke goederen? waren 150 gulden waard. Daar moesten de begraafkosten en de kosten voor de geneeskundige behandeling in zijn laatste ziekte? nog af. VAN DEN HURK Gerarda (I282)
 

      1 2 Volgende»