VAN ORSOUW Michiel

VAN ORSOUW Michiel

Mannelijk 1822 -

Persoonlijke informatie    |    Media    |    Gebeurteniskaart    |    Alles

 • Naam VAN ORSOUW Michiel 
  Geboren 19 okt 1822  Oss Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Geslacht Mannelijk 
  Persoon-ID I857  van Ingen
  Laatst gewijzigd op 18 nov 2018 

  Vader VAN ORSOUW Joannes,   ged. 17 mrt 1785, Oss Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 24 apr 1867, Oss Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd ~ 82 jaar) 
  Moeder VOS Adriana,   geb. 12 apr 1787, Marcharen Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 31 januari 1867, Oss Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 79 jaar) 
  Getrouwd 17 nov 1811  Maren Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Gezins-ID F204  Gezinsblad  |  Familiekaart

  Gezin VAN BALLEGOOIJ Johanna,   geb. 14 jan 1821, Oss Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Getrouwd 29 mei 1847  Oss Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats 
  Kinderen 
  +1. VAN ORSOUW Johannes,   geb. 20 nov 1850, Oss Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats,   ovl. 16 nov 1906, Oss Zoek alle personen met gebeurtenissen in deze plaats  (Leeftijd 55 jaar)
  Laatst gewijzigd op 28 okt 2018 
  Gezins-ID F203  Gezinsblad  |  Familiekaart

 • Gebeurteniskaart
  Link naar Google MapsGeboren - 19 okt 1822 - Oss Link naar Google Earth
  Link naar Google MapsGetrouwd - 29 mei 1847 - Oss Link naar Google Earth
   = Link naar Google Earth 
  Pin Legenda  : Adres       : Locatie       : Stad/Dorp       : Gemeente/Graafschap       : Staat/Provincie       : Land       : Nog niet ingesteld

 • Documenten
  Geboorte Michiel van Orsouw.
  Geboorte Michiel van Orsouw.
  In het jaar een duizend acht honderd twee-en-twintig, den twintigsten der maand October om elf ure des morgens, verscheen voor ons Schout, Beambte van den burgerlijken stand der gemeente Oss, district Boxtel, provincie Noord-Braband, Jan van Orsouw, van beroep schipper, oud acht en dertig jaren, wonende te Oss, dewelke ons heeft vertoond een kind van het manlijk geslacht, geboren op Zaterdag den negentienden der maand October duizend acht honderd en twee en twintig, om tien ure des morgens; van hem comparant [doorhalingen] en van Adriana Vos, zijne huisvrouw, oud vier en dertig jaren, mede wonende te Oss en aan hetwelk hij verklaard heeft te geven de voornaam van Michiel.
  Welke verklaring en vertooning zijn geschied in het bijzijn van Gijs van Uden van beroep arbeider oud acht en dertig jaren, beiden alhier woonachtig; en hebben, nadat aan de comparanten van deze acte voorlezing is gedaan, dezelven gezamenlijk verklaarden niet te kunnen schrijven.
  Huwelijk Michiel van Orsouw en Johanna van Ballegooij
  Huwelijk Michiel van Orsouw en Johanna van Ballegooij
  Het jaar een duizend acht honderd zeven-en-veertig, den negenentwintigsten der maand Mei zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Oss provincie Noord-Braband, in het huis der gemeente, in het openbaar verschenen Michiel van Orsouw jongeman geboren te Oss oud vier en twintig jaren, van beroep arbeider, meerderjarige zoon van Jan van Orsouw en van Adriana Vos, arbeidsbiedend wonende beiden te Oss, alhier tegenwoordig en gevende hunne mondelinge toestemming, Bruidegom, ten eenre; en Johanna van Ballegooij jongedochter geboren te Oss oud vijfentwintig jaren, van beroep zonder wonende te Oss provincie Noordbraband meerderjarige dochter van Antonij van Ballegooij en van Maria Vos, arbeidslieden wonende beiden te Oss, alhier tegenwoordig en gevende hunne mondelinge toestemming, Bruid ten andere zijde; welke ons verzocht hebben tot het voltrekken van hun voorgenomen huwelijk overtegaan, daartoe overleggende:
  1e Een certificaat afgegeven den veertienden Mei dezes jaars door den Heer Gouverneur der provincie Noordbraband waaruit blijkt, dat de Bruidegom aan zijne verplichting ten aanzien van de Nationale Militie voldaan heeft.
  2e De akte van geboorte van den Bruidegom voornoemd, waaruit blijkt dat hij is geboren den negentienden der maand october een duizend acht honderd en twee en twintig te Oss.
  3e De akte van geboorte van de Bruid voornoemd, waaruit blijkt dat zij is geboren den veertienden der maand october een duizend acht honderd en een en twintig te Oss.
  4e De bewijzen der gedane afkondigingen van dit huwelijk tusschen de aanstaande Echtgenooten, des voormiddags ten twaalf uren, voor de buitendeur van het gemeentes-huis alhier, de eerste op Zondag den zestienden der maand Mei een duizend acht honderd zeven en veertig, en de tweede op Zondag den drieentwintigsten der maand Mei een duizend acht honderd , zonder dat daar tegen eenige stuiting heeft plaats gehad.
  Dientengevolge en na dat de Bruidegom en Bruid, elk afzonderlijk, aan ons, in tegenwoordigheid der natemelden getuigen, hadden verklaard: dat zij elkanderen aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken stat verbonden zijn, hebben wij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in naam der Wet, verklaard, dat de personen van Michiel van Orsouw jongeman en Johanna van Ballegooij jongedochter bovengenoemd, door den echt aan elkander verbonden zijn.
  Voorts hebben wij de hiervoren gemelde aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan het een dubbel van dit huwelijks-register, dat bestemd is om ter griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
  Al hetwelk is gedaan en daarvan door ons dadelijk deze akte opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijks-register dezer gemeente ingeschreven, in tegenwoordigheid:
  1e Van Johannes Brocks oud dertig jaren, van beroep Schoenmaker wonende te Oss,
  2e Van Gerardus Arnoldus van Rooij oud acht en veertig jaren, van beroep veldwachter wonende te Oss,
  3e Van Theodorus van den Elzen oud zevenenveertig jaren van beroep tuinman wonende te Oss,
  4e Van Johannes van den Berg oud zeventig jaren van beroep zonder wonende te Oss, allen als getuige daartoe door de echtgenooten zelven uitgekozen, verklarende de zelve getuigen te zijn kennissen en geene bloedverwanten der partijen.
  En hebben wij, na gedane voorlezing, deze akte geteekend met de eerste en tweede getuige, terwijl partijen en de ouders der partijen en de derde en vierde getuigen verklaarden de schrijfkunst niet te verstaan.
  Veroordeling artikel 165 Gemeentewet
  Veroordeling artikel 165 Gemeentewet
  Michiel moest voor overtreding van artikel 165 Gemeentewet een dag het gevang in. Deze straf heeft hij ondergaan op 11 januari 1858.
  14 dagen cel voor het stelen van mest
  14 dagen cel voor het stelen van mest
  De tweede keer dat Michiel te maken kreeg met gevangenisstraf was voor de diefstal van mest die hij zonder vergunning van de Burgemeester in de woning aanwezig had. Hiervoor werd Michiel veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. Deze straf heeft hij uitgezeten vanaf 23 september 1872.
  Overlijden Michiel van Orsouw.
  Overlijden Michiel van Orsouw.
  In het jaar een duizend acht honderdnegentig den negenden der maand December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, der gemeente Oss, provincie Noordbrabant, verschenen: Arnoldus van Orsouw van beroep arbeider oud twee en veertig jaren, wonende te Oss, zoon en Cornelis van Vugt van beroep herbergier oud tweeenzeventig jaren, wonende te Oss, niet verwant van de overledene, welke aan ons verklaard hebben, dat alhier op den negenden der maand December een duizend acht honderdnegentig om tien ure des voormiddags is overleden: Michiel van Orsouw van beroep arbeider oud acht en zestig jaren, geboren te Oss provincie alsvoor, wonende te Oss echtgenoot van Johanna van Ballegooij zonder beroep wonende te Oss, zoon van wijlen de echtelieden Jan van Orsouw en Adriana Vos.
  En hebben wij hiervan opgemaakt de tegenwoordige akte, die, na voorlezing, is geteekend door ons en den tweede comparant, verklarende den eerste niet te kunnen schrijven of teekenen en nu niet gelezen.