VAN INGEN Adrianus

Mannelijk 1780 - 1835  (~ 55 jaar)


 

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»     » Dia voorstelling

Opm.: Beweeg uw muis over de afbeelding voor de namen. Klik om een pagina voor elke naam te krijgen.

Bezig...

3e huwelijk Janus van Ingen

Het jaar achttien honderd zeven en twintig, den eersten Juni ten zes ure des avonds, zijn voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Staat van de Gemeente Appeltern, provincie Gelderland, en in tegenwoordigheid
1e. van Gerard van der Masen, klerk oud acht en twintig jaren, wonende te Appeltern, die gezegd heeft te zijn bekende der Bruid;
2e. van den Heer Blees Branderhorst, ontvanger oud acht en veertig jaren, wonende te Maasbommel, Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn bekende des Bruidegoms;
3e. van Marceles de Groot, landbouwer, oud zeven en veertig jaren, wonende te Maasbommel, Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn bekende der Bruid;
4e. Willem Timmermans, particulier, oud negen en dertig jaren, wonende te Maasbommel, Provincie Gelderland, die gezegd heeft te zijn bekende des Bruidegoms,
verschenen om eene Huwelijks-verbindtenis aan te gaan: ter eenre Adriaan van Ingen, winkelier, weduwnaar van Maria Tijssen, oud zeven en veertig jaren, wonende te Alphen, Provincie Gelderland, en ter andere zijde Johanna van Langeveld, dienstmeid, oud acht en twintig jaren, wonende te Alphen, Provincie Gelderland, na alvorens, ingevolge de wet, te hebben opgelezen
1e. de Akte van geboorte van Adriaan van Ingen, Bruidegom in dato den zeventiende Mei één duizend acht honderd zeven en twintig waaruit blijkt, dat hij gedoopt is den negenden Januari één duizend Zeven honderd Tachtig, te Alphen, Provincie Gelderland, uit huwelijk van Johannis van Ingen en van Elizabet van de Werd, beiden overleden.
2e. de Akte van geboorte van Johanna van Langeveld, Bruid, in dato den zeventienden Mei één duizend acht honderd zeven en twintig, waaruit blijkt, dat zij gedoopt is den vijf en twintigsten Juni één duizend zeven honderd acht en negentig, te Alphen, Provincie Gelderland, uit huwelijk van Johannis van Langeveld en van Henrica Verwaijen, beiden overleden.
3e. de Akten van Huwelijks-afkondigingen tusschen de aanstaande Echtgenooten gedaan voor het Gemeente-Huis te Alphen, de eerste den twintigsten Mei achttien honderd zeven en twintig de tweede den zeven en twintigsten Mei achttien honderd zeven en twintig, acht dagen na elkander, ingevolge de wet; zonder dat tegen het voorgenomen huwelyk eenig belet is ingekomen.[nieuwe pagina]
4e. Dood-attest van Maria Tijssen, des bruidegoms overledene Echtgenoote.
5e. Dood attest van Jan van Ingen, en
6e. van Elizabet van de Werd, vader en moeder des bruidegoms.
7e. Dood attest van Johannis Langeveld en
8e. van Hendryn Verwayen, vader en moeder der bruid.
9e. Dood attest van Egidius van Langeveld, en
10e. van Henrica Teunissen, grootouders der bruid van vaders zijde.
11e. Dood attest van Hendrik Torwege (Verwayen), en
12e. Johanna Torwege (Verwayen), grootouders der bruid van moeders zijde, beiden te Wezel in het Koningryk Pruissen, overleden, en welke beide laatste attesten, voor zegel zijn geviseerd te […] den een en dertigsten Mei achttien honderd zeven en twintig.
13e. Verklaarde de bruidegom dat zyne grootouders van beide zijden overleden zyn.
En eindelijk lektuur gegeven zijnde het zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, geintituleerd: van de Huwelijken, hebben wij aan den Bruidegom en Bruid afgevraagd, of Zijl. elkander tot Echtgenooten wilden nemen, en elk van hen zulks afzonderlijk met ja beantwoord hebbende, hebben wij Burgemeester voornoemd, in naam van de wet verklaard, dat Adriaan van Ingen en Johanna van Langeveld door den echt zijn verenigd.
Van al hetwelk wij de tegenwoordige Huwelijks-Akte hebben opgemaakt, en na dat dezelve voor de tegenwoordig zijnde partijen is voorgelezen, hebben zij getuigen met ons geteekend, verklarende de bruidegom en bruid niet te weten te schrijven.


Eigenaar/BronHR Appeltern 1827, nr. 10
Bestandsnaam3e huwelijk.jpg
Bestandgrootte246.92k
Dimensies601 x 1807
Verbonden metVAN INGEN Adrianus; VAN LANGEVELD Johanna

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»     » Dia voorstelling