VAN INGEN Adrianus

Mannelijk 1780 - 1835  (~ 55 jaar)


 

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»     » Dia voorstelling

Opm.: Beweeg uw muis over de afbeelding voor de namen. Klik om een pagina voor elke naam te krijgen.

Bezig...

2e huwelijk Janus van Ingen

In het jaar achttien honderd twee en twintig, den acht en twintigsten November ten vijf uren des avonds, zijn voor ons Schout en Raads-Lid, Ambtenaar van den Burgerlijken Staat des Schoutambts Appeltern, Provincie Gelderland, en in tegenwoordigheid van 1. Willem Gerrit Heijman, klerk, oud vier-en-twintig jaren. 2. Jan de Waal, veldwagter oud veertig jaren. 3. Aart Timmermans, tapper, oud drie-en-veertig jaren en 4. Van Marcelis de Groot, landbouwer, oud drie-en-veertig jaren, allen woonende te Maasbommel, en gezamentlyk te kennen gevende, noch aan Bruidegom noch aan Bruid te zijn geparanteerd, maar slegts te zijn derzelver vrinden, verschenen om een Huwelijks Verbintenis aan te gaan, ter eenre Adrianus van Ingen, weduwnaar van Maria van de Wert, arbeider, oud twee-en-veertig jaren en ter andere zijde Maria Aldegundis Thoonissen, zonder beroep, oud vier-en-dertig jaren, beiden wonende te Alphen.
Na alvorens ingevolge de Wet te hebben opgelezen:
1e. . De Akte van geboorte van Adriaan van Ingen, Bruidegom, in dato den vijf-en-twintigsten November achttien honderd twee-en-twintig, waar uit blijkt dat hij geboren is den negenden January zeventien honderd tachtig, te Alphen, uit wettig Huwelijk van Jan van Ingen en van Elisabeth van de Werd, beiden overleden.

2e. De Akte van geboorte van Maria Aldegundis Thoonissen, Bruid in dato den vijf-en-twintigsten November achttien honderd drie-en-twintig, waar uit blijkt, dat zij gedoopt is te Alphen, den vijftienden Augustus zeventien honderd acht-en-tachtig, uit wettig Huwelijk van Mathijs Thoonissen overleden en Johanna van de Werd, zonder beroep, woonende te Alphen.
3e. De Akten van Huwelijksafkondigingen tusschen de aanstaande Echtgenoten, gedaan voor het gemeenteshuis des Schoutambts Appeltern de eerste den tienden November, en de tweede den zeventienden November beiden dezes jaars, acht dagen na elkander ingevolge de Wet, zonder dat daar tegen oppositie is ondernomen.
4e. Certificaat van voldaan te hebben aan de Nationale Militie, door den Heere Gouverneur dezer Provincie, den eersten dezer Maand, ten behoeve van den Bruidegom afgegeven.
[nieuwe pagina]
5e. Doodextract van Maria van de Wert, gewezen Echtgenoote van den Bruidegom.
6e. Doodextract van Tijs Thoonissen, vader der Bruid.
7e. Doodextract van Jan van Ingen, vader van den Bruidegom.
8e. Doodextract van Elisabeth van de Wert, moeder des Bruidegoms.
9e. Hebben Bruidegom en Bruid onder eede verklaard, dat en de laatste woonplaatsen en plaatsen van Overlyden der Grootouders van sívaders en símoeders zijde van den Bruidegom hun zijn onbekend, terwijl tevens de vier in, het Hoofd dezes opgenoemde Getuigen; meede onder Eede hebben verklaard, dat, ofschoon zy den Bruidegom en de Bruid zeer wel kennen, zij echter ook onbewust zyn, van de laatste woonplaatsen en plaatsen van overlijden der grootouders zoo van sívaders als símoeders zyde van den Bruidegom.
10e. Johanna van de Werd, moeder der Bruid, meede ten dezen gecompareerd zijnde, heeft mondeling verklaard in de voltrekking des Huwelijks toe te stemmen.
En eindelyk lectuur gegeven zynde van het zesde Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, geÔntituleerd van de Huwelyken hebben Wij aan Bruidegom en Bruid afgevraagd of Zy lieden Elkander voor Echtgenooten wilden aannemen, en elk hunner zulks afzonderlyk met Ja beandwoord hebbende, hebben wy Schout en Lid voornoemd, in Naam van de Wet verklaard, dat Adrianus van Ingen en Maria Aldegundis Thoonissen door den Echt zijn vereenigt.
Van al het welke wy deze tegenwoordige Huwelijksakte hebben opgemaakt, en na dat dezelve voor de tegenwoordig zynde partyen is voorgelezen, hebben wy dezelve met Maria Aldegundis Thoonissen en de Getuigen geteekend, terwijl Adrianus van Ingen en Johanna van de Werd verklaarden niet te weten te schryven.


Eigenaar/BronHR Appeltern 1822, nr. 20
Bestandsnaam2e huwelijk.jpg
Bestandgrootte311.59k
Dimensies602 x 1810
Verbonden metTHOONISSEN Maria Aldegondis; VAN INGEN Adrianus

«Vorige 1 2 3 4 5 Volgende»     » Dia voorstelling