Aantekeningen


Stamboom:  

Treffers 51 t/m 90 van 90

      «Vorige 1 2

 #   Aantekeningen   Verbonden met 
51 Johanna had haar handen vol aan het huishouden. Zoals vermeld was Johannes de eerste keer getrouwd geweest met Alida Smorenburg. Uit het huwelijk met Alida werden de navolgende kinderen geboren:

Gijsbert van den Hoven, geboren ca. 1813, overleden in 1837;

Cors van den Hoven, geboren ca. 1814, overleden in 1848;

Hendrik van den Hoven, geboren ca. 1815, overleden in 1843;

Arie van den Hoven, geboren ca. 1816, overleden in 1837;

Hendrika van den Hoven, geboren in 1819, overleden in 1822;

Hendrika van den Hoven, geboren in 1822, overleden in 1822;

Hendrika van den Hoven, geboren in 1823, overleden in 1839;

Jan van den Hoven, geboren in 1825, overleden in 1826.

Op de dag van haar huwelijk waren dus nog vijf kinderen uit het eerste huwelijk van manlief in leven.
 
VAN INGEN Johanna (I112)
 
52 Johanna. de tweede vrouw van Johannes had haar handen vol aan het huishouden. Johannes de eerste keer getrouwd geweest met Alida Smorenburg. Uit het huwelijk met Alida werden de navolgende kinderen geboren:

Gijsbert van den Hoven, geboren ca. 1813, overleden in 1837;

Cors van den Hoven, geboren ca. 1814, overleden in 1848;

Hendrik van den Hoven, geboren ca. 1815, overleden in 1843;

Arie van den Hoven, geboren ca. 1816, overleden in 1837;

Hendrika van den Hoven, geboren in 1819, overleden in 1822;

Hendrika van den Hoven, geboren in 1822, overleden in 1822;

Hendrika van den Hoven, geboren in 1823, overleden in 1839;

Jan van den Hoven, geboren in 1825, overleden in 1826.

Op de dag van haar huwelijk waren dus nog vijf kinderen uit het eerste huwelijk van manlief in leven.
 
VAN DEN HOVEN Johannes (I262)
 
53 Kennelijk had meneer pastoor te veel miswijn gedronken bij de inschrijving van deze doop. In de marge staat de naam Adrianus en in de tekst Bernardus. VAN INGEN Bernardus (I55)
 
54 Met betrekking tot Adrianus konden geen nadere gegevens worden gevonden. In 1780 werd wederom een zoon geboren die de naam Adrianus kreeg. Mogelijk dat deze Adrianus uit 1774 jong overleden is. VAN INGEN Adrianus (I120)
 
55 Met betrekking tot Antoon van Ingen kon de geboorteakte en de inschrijving in de militieregisters worden gevonden. Daarna loopt het spoor dood. Mogelijk dat in de toekomst nog een en ander gevonden kan worden. Vooralsnog is het voor wat betreft deze Antoon, in militaire termen uitgedrukt ?Einde oefening?.  VAN INGEN Antoon (I106)
 
56 Met betrekking tot Coen van Enghen (Ingen) zijn verder geen gegevens gevonden. VAN ENGHEN (INGEN) Coen (I7)
 
57 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I589)
 
58 Met betrekking tot deze Alegonda van Ingen konden geen nadere gegevens worden gevonden. VAN INGEN Alegonda (I52)
 
59 Met betrekking tot deze Gerardus van Ingen werden geen nadere gegevens gevonden. VAN INGEN Gerardus (I50)
 
60 Met betrekking tot deze Margarita van Ingen konden verder geen gegevens worden gevonden.  VAN INGEN Margarita (I62)
 
61 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I593)
 
62 Met betrekking tot het overlijden van Gertruda werden geen nadere gegevens gevonden. VAN INGEN Gertruda Huberta (I231)
 
63 Met betrekking tot het overlijden van Johanna Maria Jacobs warden geen gegevens gevonden JACOBS Johanna Maria (I550)
 
64 Op dit moment zijn over Joannes van Ingen, zoon van Joannes van Ingen en Elisabeth van de Wert verder geen documenten gevonden. VAN INGEN Joannes (I53)
 
65 Over het verdere leven van Heyltjen en haar overlijden is tot op heden verder niets bekend. Zij is (kennelijk) minstens 35-36 jaar oud geworden. Dit valt op te maken uit een inschrijving van de doop van Antonius van Ingen, een zoon van haar broer Aert (Arnoldus) van Ingen en haar schoonzus Gertrudis van de Black d.d. 10 februari 1738; een zekere Helena van Ingen was getuige evenals Gisbertus de Weert, mogelijk een familielid van Dingena VAN ENGHEN (INGEN) Heyltjen (I3)
 
66 Overleden ten huizen van haar dochter Cornelia de Vos- van Ingen QUARTEL Maria (I410)
 
67 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I479)
 
68 Overlijden Antonius van Ingen

Met betrekking tot het overlijden van Antonius van Ingen werden geen nadere data gevonden.
 
VAN INGEN Antonius (I234)
 
69 Overlijden Bernardus Heijmen

Een exacte overlijdensdatum van Bernardus is niet bekend.
 
HEIJMEN Bernardus (I383)
 
70 Overlijden Christina Johanna van Ingen

Er werd geen overlijdensakte gevonden van Christina van Ingen. Zij is echter overleden op 24 november 1946 overleden.
 
VAN INGEN Christina Johanna (I163)
 
71 Overlijden Hendrikus van Ingen

Hendrikus van Ingen werd 90 jaar oud en overleed op 16 oktober 1958 in Roermond. Hij werd bij zijn vrouw begraven in Wessem.
 
VAN INGEN Hendricus (I165)
 
72 Overlijden Jannetje Weber

Jannetje Weber overleed op 72 jarige leeftijd te Rotterdam op 27 januari 1956.
 
WEBER Jannetje (I458)
 
73 Overlijden Koenraad van Ingen

Een zoektocht naar de datum van overlijden van Koenraad van Ingen is tot op heden zonder succes geweest. Mogelijk dat hij langer leefde dan zijn vrouw aangezien in haar overlijdensacte niet staat beschreven dat zij weduwe is.
 
VAN INGEN Koenraad (I166)
 
74 Overlijden Lambertus van Dieten

De datum en plaats van overlijden van Lambertus van Dieten is tot op heden onbekend gebleven.
 
VAN DIETEN Lambertus (I437)
 
75 Overlijden Marinus van lent.

Met betrekking tot het overlijden van Marinus zijn tot heden geen gegevens gevonden. 
VAN LENT Marinus (I461)
 
76 Overlijden Martinus Nelissen

Een exacte overlijdensdatum van Martinus is niet bekend.
 
NELISSEN Martinus (I387)
 
77 Overlijden Neeltje Schoenmeier

Neeltje Schoenmeier overleed op 89 jarige leeftijd e Rotterdam op 8 maart 1975.
 
SCHOENMEIER Neeltje (I457)
 
78 Overlijden Wilhelmina Catharina Verlaan

Wilhelmina werd 79 jaar en overleed in Roermond op 10 januari 1957 en werd begraven in Wessem.
 
VERLAAN Wilhelmina Katharina (I400)
 
79 Peter de Veer trouwde op 7 april 1864 voor de tweede keer. Zijn tweede echtgenote was Johanna van der Wielen, met wie hij zes kinderen kreeg. DE VEER Peter (I332)
 
80 Strafvonnis

Dat Matthijs iemand was maar niet mee viel te spotten blijkt uit het navolgende vonnis:

21.804 Strafvonnissen 's-Hertogenbosch (21.804)
Ingen, Tijs van: mishandeling
Voornaam: Tijs
Achternaam: Ingen, van
Leeftijd: 28
Geboorteplaats: Lith
Woonplaats: Lith
Beroep: vischer
Rol: Gedaagde
Delict: mishandeling
Jaar: 1821
Soort rechtbank: Rechtbank van Eerste Aanleg
Plaats rechtbank: 's-Hertogenbosch
Toegangsnummer: 21
Inventarisnummer: 804 Rolnummer: 100

 
VAN INGEN Matthias (I42)
 
81 Testament

Drie weken vóór haar dood liet Jenneke een testament opmaken. Dochter Hendrica zou de enige erfgename zijn, onder last van inbreng in de nalatenschap van een bedrag van maximaal 1.000 gulden. Toch kregen de vier overgebleven kinderen ieder 1/5 deel en de zes kinderen van wijlen Elizabeth samen ook 1/5 deel.

Het was nogal druk bij de notaris toen de nalatenschap verdeeld werd. Naast de kinderen
Jan, Gosuina, Hendrica (met haar man Jacobus van Dijk) en Johanna van Ingen, waren ook aanwezig twee meerderjarige zoons van Elizabeth, Johannes van den Burgt, pakhuisknecht te ?s-Hertogenbosch, en Ernestus van den Burgt, slager in Den Bosch, Antonie Jellema, bediende bij de Staatsspoorwegen in Bergen op Zoom, als voogd over de minderjarige Hendricus van den Burgt, Johannes Verhagen, hovenier te ?s-Hertogenbosch, als voogd van de minderjarige Johanna Verhagen en tot slot Leonardus Vermeulen, zoutraffinadeur in Den Bosch, als president van het ?Collegie van Regenten van het Roomsch Catholijke Armen Weeshuis? in die stad en als zodanig de voogd over de minderjarige Maria Hendrica en Johanna Hendrica Elisabeth Verhagen, die beiden in dat weeshuis woonden.
De nalatenschap van Jenneke bestond uit een huis met een tuin, een boomgaard, bouwland en een wilgenbos te Alphen, samen met een oppervlak van bijna 74 roeden,(1) dus ruim 1.000 vierkante meter.

[bron: Memorie van Successie Druten: Reg. 4 no. 7165 (film 16, voormalig boek 40)]
 
VAN TOOR Joanna (I109)
 
82 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I584)
 
83 Vonnis Dood door Schuld.

Hetgeen is gebeurd zal moeten worden nagetrokken in de originele documenten. Vooralsnog komt Adrianus voor in de navolgende registratie:

24.82 Strafvonnissen 's-Hertogenbosch (24.82)
vonnis Ingen, Adriaan van: Veroorzaken van dood door schuld
Voornaam: Adriaan
Achternaam: Ingen, van
Leeftijd: 30
Geboorteplaats: Lith
Woonplaats: Lith
Beroep: schipper
Rol: Gedaagde
Delict: Veroorzaken van dood door schuld
Vonnis / uitspraak: 6-9-1866
Jaar: 1866
Soort rechtbank: Arrondissementsrechtbank
Plaats rechtbank: 's-Hertogenbosch
Toegangsnummer: 24
Inventarisnummer: 82
 
VAN INGEN Adrianus (I102)
 
84 Voogd

Antonius was nog geen jaar oud toen zijn vader Adrianus overleed en nog geen vier jaar toen zijn moeder Theodora overleed en hij wees werd.

De naam van de voogd van Adrianus staat beschreven in de registers van de Nationale Militie. Dit betrof Nicolaas van Hoorn de broer van zijn moeder. Dezelfde persoon als waar zijn zus Gertruda heeft verbleven omstreeks haar 20e levensjaar.
 
VAN INGEN Antonius (I234)
 
85 Voogd

Zoals vermeld was Gertruda Huberta van Ingen 9 jaar oud toen zij haar moeder verloor.
Op 23 november 1893, zij was toen 20 jaar oud kwam zij als kostgangster terrecht in het gezin van haar oom, de broer van haar moeder, Nicolaas van Hoorn en zijn vrouw Clasiena Koolen . Zij kwam uit ?s-Hertogenbosch. Waar zij aldaar verbleven heeft is onbekend. Op 4 september 1994 is zij weer vertrokken naar ?s-Hertogenbosch
 
VAN INGEN Gertruda Huberta (I231)
 
86 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F177
 
87 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Gezin F182
 
88 Tenminste nog één levende persoon is verbonden aan deze aantekening - detailgegevens worden niet weergegeven. Verborgen (I486)
 
89 Wilhelmus overleed op 80- jarige leeftijd, d.d. 3 april 1878 in Lith. Uit de overlijdensakte blijkt dat hij, nadat Henrica van Ingen was overleden, voor de tweede keer getrouwd is geweest. De naam van zijn tweede vrouw was Francisca van Ravenstein, met wie hij trouwde op 10 april 1872. VAN LITH Wilhelmus (I85)
 
90 Willem was kennelijk niet van plan om in militaire dienst te gaan c.q. in militaire dienst te blijven, gezien onderstaande registratie:

20.73 Vonnissen Krijgsraad (20.73)
Ingen, Willem van: Desertie
Voornaam: Willem
Achternaam: Ingen, van
Leeftijd: 28
Geboortedatum: 06-04-1792
Geboorteplaats: Lith
Rol: Gedaagde
Delict: Desertie
Vonnis / uitspraak: 07-09-1820
Jaar: 1820
Soort rechtbank: Krijgsraad
Plaats rechtbank: 's-Hertogenbosch
Toegangsnummer: 20
Inventarisnummer: 73 Rolnummer: 945
 
VAN INGEN Wilhelmus (I63)
 

      «Vorige 1 2