Documenten


Stamboom:  

Treffers 901 t/m 921 van 921     » Klikplaatjes-overzicht

    «Vorige «1 ... 15 16 17 18 19

 #   Klikplaatje   Beschrijving   Verbonden met 
901
Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
902
Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
903
Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
904
Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
905
Trouwen Lith
Trouwen Lith
Het huwelijk voor de kerk vond, evenals dat van zijn broers, plaats in Lith en werd ingeschreven in de Katholieke DTB- boeken van Lith.

07 Mei 1752 gehuwd, Simon van Inge en Joanna van Geffen,
getuigen Goswisius Wolf en Anna Maria van MaerenDaar Katholieke pastoors in het Latijn schreven werd de naam Symen geschreven als Simon, waarbij de naam van Ingen nu zonder n werd geschreven.
 
 
906
Twee geloven op één kussen
Twee geloven op één kussen
Het tweede huwelijk vond plaats op 23 april 1786 in Heerewaarden. De naam van Catharina?s tweede echtgenoot was Dirk van den Heuvel.

Dirk van den Heuvel, J.M. gebooren te Lith, en woonende alhier, (zijnde van den Gereformeerden Godsdienst:) en Catharina van Ingen Weduwe van wijlen Johannes Esselaar gebooren en wonende te Lith (: behoorende tot den Roomsch-Catholijken Godsdienst :), zijn volgens attest: te Lith in wettigen ondertrouw opgenomen den 26 Januarij, en na drie voorgaande Zondagsche proclamatien (:welke, omdat de Bruid Roomsch was, te Lith van zes tot zes weken moesten geschieden :) alhier den 23 april getrouwd.
 
 
907
Tweede veroordeling Geetruida Vossenberg.
Tweede veroordeling Geetruida Vossenberg.
De tweede keer dat Geetruida werd betrapt was in 1863. Zij had kennelijk gras van het land ontvreemd en werd wederom door de kantonrechter veroordeeld tot 14 dagen gevangenisstraf. Deze straf heeft zij uitgezeten in de periode 20 oktober 1874 tot en met 3 november 1874. kennelijk heeft zij deze straf moeten uitzitten terwijl zij haar baby, Wilhelmina Vossenberg, geboren op 5 april 1874 bij zich had. 
 
908
Uitschrijving Lithoijen
Uitschrijving Lithoijen
Uit de inschrijving in het bevolkingsregister van Lithoijen bleek dat Johannes van Ingen op 21 oktober 1902 aldaar werd uitgeschreven naar de gemeente Oss. 
 
909
Uitweegsken
Uitweegsken
Beter een goede buur dan een verre vriend. Zou dit spreekwoord in de tijd waarin Aert en zijn vrouw Geertruy leefden ook al hebben bestaan ? Uit de Rechterlijke archieven bleek dat Aert het aan de stok had met zijn buurman genaamd Aart van Oploo, die ook herbergier was. Het geschil ging over het recht van overpad, waarvoor Aert zelfs een procureur inschakelde om zijn belangen te behartigen. Hetgeen werd gedocumenteerd over dit geschil zou in onze bureaucratische tijd niet misstaan.

In de verklarende teksten met als titel"-Bonje met de Buren- staan belangrijke fragmenten in de oorspronkelijke taal, het overige is samengevat weergegeven.

Voor de duidelijkheid eerst de navolgende grove situatieschets (het noorden is boven). Deze geeft in grote lijnen aan waarover het geschil ging, het -uitweegsken-:
 
 
910
Tenminste n, nog levende, persoon is verbonden aan dit item - detailgegevens worden niet weergegeven.
 
 
911
Verkoop grond deel 1
Verkoop grond deel 1
24 april 1782
Het geërfde land werd op dezelfde dag weer verkocht. Uit de Rechterlijke archieven bleek dat de personen, genoemd in voorgaande akte, 3,5 hond land voor 81 gulden verkochten aan Geert Keetels.


Seymen ondertekende met Symen van Engen
 
 
912
Verkoop grond deel 2
Verkoop grond deel 2
24 april 1782
Ook Symen kocht uit deze erfenis, voor het bedrag van 219 gulden , een stuk grond te Lith in de Wiel, van 1 morgen [+/- 1 hectare] land.


Tekende o.a. ?sijmen van engen?.
 
 
913
Verkoop grond deel 3
Verkoop grond deel 3
24 april 1782
Dezelfde personen verkopen publiekelijk een halve morgen land te Lith in de Janshoef, aangekomen uit de erfenis, voor 132 gulden aan Johanna Verhoeven, weduwe van Peter van de Graaf, te Kessel.

Tekende o.a. ?sijmen van engen?.
 
 
914
Verkoop grond deel 4
Verkoop grond deel 4
24 april 1782
Dezelfde personen verkopen publiekelijk 1,25 hond land te Lith in de Janshoef, aangekomen uit de erfenis, voor 33 gulden aan Johanna Verhoeven.

Tekende o.a. ?Sijmen van engen?.
 
 
915
Veroordeling artikel 165 Gemeentewet
Veroordeling artikel 165 Gemeentewet
Michiel moest voor overtreding van artikel 165 Gemeentewet een dag het gevang in. Deze straf heeft hij ondergaan op 11 januari 1858. 
 
916
Veroordeling voor diefstal
Veroordeling voor diefstal
Johannes, 10 jaar oud en zijn broer Aart, 12 jaar oud werden veroordeeld ter zake diefstal. Aangezien dit voor Aart de tweede keer was kreeg hij 14 dagen gevangenisstraf. Johannes kreeg 10 dagen gevangenisstraf, die hij uitzat in december 1860. 
 
917
Veroordeling voor diefstal
Veroordeling voor diefstal
Johannes, 10 jaar oud en zijn broer Aart, 12 jaar oud werden veroordeeld ter zake diefstal. Aangezien dit voor Aart de tweede keer was kreeg hij 14 dagen gevangenisstraf. Johannes kreeg 10 dagen gevangenisstraf, die hij uitzat in december 1860. 
 
918
Vertrek naar Homberg
Vertrek naar Homberg
Kort na de geboorte van Anna Elisabeth werd het gezin van Peter en Johanna uitgeschreven bij de gemeente Lith. Op 14 augustus 1895 vertrok het gezin naar het Duitse Homberg. 
 
919
Volkstelling
Volkstelling
De datum van overlijden van Wilhelmina was niet te vinden in de oude archieven. Zij moet echter overleden zijn na de volkstelling van 1829. Haar naam is daarin te vinden. 
 
920
Wall of Honor Yad Vashem
Wall of Honor Yad Vashem
Eleazer Samuel Poons en Marie Julie Dribbel, wonende in Rotterdam hadden twee dochters, Marianne Juliana (Mimi) Poons en Alida Marie (Nannie) Poons.
Albertus Cornelis van Ingen en zijn vrouw Catharina Maria de Vries woonden in die tijd eveneens in Rotterdam. De vader van Catharina Maria de Vries, de voormalige buurman van de familie Poons was in die zware tijden actief in het verzet. In verband met hun afkomst was de familie Poons bang dat er iets met hun dochters zou gebeuren. Hun voormalige buurman en verzetsstrijder de Vries stelde voor om Mimi te verbergen bij zijn dochter en schoonzoon Albertus en Catharina.
De benodigde rantsoenkaarten werden geleverd door de schoonbroer van Albertus en broer van Catharina, Gerardus Jozef de Vries.
In December 1942, toen werd ontdekt dat haar moeder een Arisch voorgeslacht had werd Mimi uitgeroepen tot half-joodse.
Haar zus, Nannie, moest zich samen met haar Joodse man, Siegfried Hertogs, hun dochter, Marina, en hun zoon Peter eveneens schuilhouden voor de Duitsers.
Toen de schuilplaats van Nannie?s dochter Marina niet langer veilig was, verhuisde ze naar de familie Blom in het nabijgelegen Delft. Deze schuilplaats bleek één jaar lang goed te werken maar werd verraden, waarna meneer Blom en Marina op 1 april 1944 werden gearresteerd. Marina werd meegenomen naar het politiebureau in Rotterdam.
Albertus van Ingen, een katholiek leraar, trok de stoute schoenen aan en verzon een verhaal waarmee hij naar het politiebureau toog om zodoende Marina te redden. Op het bureau verklaarde hij de biologische vader van Marina te zijn en dat het geboortebewijs van ?zijn? dochter, die in december 1938 in London werd geboren, was verbrand toen zijn huis, door het bombardement op Rotterdam werd verwoest.
Kennelijk Had Albertus een eerlijke uitstraling. De SS-officieren geloofden zijn verhaal en Marina werd vrijgelaten, waarna zij vervolgens tot de bevrijding bij vrienden van haar grootouders verbleef. Na de bevrijding werd Marina weer verenigd met haar ouders.
In 1948, nadat Albertus van Ingen was gescheiden van zijn vrouw Catharina Maria de Vries, trouwde hij met Marianne Juliana (Mimi) Poons .
Op 1 januari 1981 werd Albertus Cornelis van Ingen door Yad Vashem erkend als een der rechtvaardigen onder de naties en werd zijn naam geschreven op de Wall of Honor. 
 
921
Zaltbommel
Zaltbommel
Een zoektocht naar een eventuele huwelijksacte van Anna van Ingen en geboorteaktes van eventuele kinderen liep op niets uit. Haar overlijdensakte bracht echter duidelijkheid, Anna is in haar leven namelijk non geweest.

Uit het bevolkingsregister van de gemeente Lith bleek dat Anna op 19 september 1887, zij was toen 20 jaar oud, werd uitgeschreven naar de gemeente Zaltbommel.

In zaltbommel was onder andere een klooster van de Franciscanessen het niet zeker of Anna aldaar in het klooster is ingetreden maar zou haar verhuizing naar Zaltbommel wel verklaren. 
 

    «Vorige «1 ... 15 16 17 18 19